Gospodarski prekrški so zabeležili največji četrtletni porast v zadnjih 12 letih

Gospodarski prekrški so zabeležili največji četrtletni porast v zadnjih 12 letih

Komercialni prestopki v Španiji so se v prvem četrtletju leta v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečali za tri točke, kar je najvišja številka četrtletno povečanje v 12 letihpo Cepyme Synthetic Indicator of Business Delinquency (ISME).

Komercialni dolg z zamudo pri plačilu je tako v prvem četrtletju dosegel 73,3 % celotnega dolga, kar je 3,6 točke več kot v prejšnjem četrtletju in dosegel 348.992 milijonov evrov. 42 % več kot v enakem obdobju iz prejšnjega leta.
“Upočasnitev okrevanja španskega gospodarstva in negativen vpliv inflacije na poslovne račune še naprej negativno vplivata na razvoj komercialnega prestopništva,” pravi Cepyme v svojem Observatoriju za prestopništvo, pripravljenem v sodelovanju s Cesce in Informa.

Povprečna zapadlost se je v prvem četrtletju povečala na povprečno 83,9 dni v primerjavi z 81,4 dni v prejšnjem četrtletju in 82,6 dni v prvem četrtletju 2021.

Cepyme poudarja, da je to povečanje v veliki meri posledica upočasnitve gospodarstva pod vplivom eskalacije cen in posledic konflikta v Ukrajini, ki ima “negativne učinke na okrevanje gospodarstva in neposredno zmanjšuje likvidnost podjetij”.

Murcia je avtonomna skupnost z najdaljšo povprečno zrelostjo

“Podjetja ne prenašajo vseh svojih povečanj stroškov na končnega kupca, kar pomeni krčenje denarnega toka, kar vpliva na plačilno sposobnost dobaviteljev. Pravzaprav se vse več podjetij zaveda te težave in se pogaja z dobavitelji. za podaljšanje plačilnih rokov«, potrjujejo v združenju delodajalcev malih in srednjih podjetij.

Po besedah ​​Cepyme zamude pri plačilih računov prizadenejo predvsem manjša podjetja, ki težje dostopajo do kreditov in so bolj prizadeta predvsem zaradi zamud pri plačilih, saj je njihova baza strank bolj koncentrirana. V prvem četrtletju so tako mikropodjetja zabeležila največje medletno povečanje povprečne ročnosti (PMP), in sicer za 7,9 dni več, v višini 87,6 dni, ki postanejo podjetja, ki plačujejo najdlje. Mala podjetja so povprečno ročnost v prvem četrtletju podaljšala za 0,6 dneva na 83,5 dneva, srednja podjetja pa so jo v enakem razmerju skrajšala s 84,7 na 84,1 dneva.

Sektor dejavnosti

Po sektorjih dejavnosti gradbeništvo in razvoj skupaj s tekstilstvom ostajata dejavnosti z največjimi zamudami pri plačilu, doseganje 98,4 in 90,4 dni v povprečju oz Nasprotno sta bili v prvem letošnjem četrtletju najmanj zamude pri plačilih v dejavnosti distribucija hrane ter lesni in pohištveni sektor, in sicer s povprečnimi obdobji 65 oziroma 77,4 dni.

Nazadnje, v prvem četrtletju je bila Murcia avtonomna skupnost z najdaljšim povprečnim plačilnim rokom, s skupno 96 dnevi, skoraj tri več kot v prejšnjem četrtletju, vendar 0,5 dni manj kot leto prej.

komentarji4WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedInlinkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published.