Testenine z morskimi sadeži.

Obsojajo Mad Cool, ker zaračunava administrativne stroške za vračila kupnine z “brezgotovinskih” zapestnic

Facua-potrošniki v akciji pred madridsko skupnostjo obtožil Mad Cool Festival SL, promotorja in organizatorja Mad Coola, ki je potekal v Madridu med 6. in 10. julijem, ker uporabnikom zaračunava 1,5 evra upravnih stroškov za vrniti neporabljen denar na njihovih zapestnicah brezgotovinsko in postavil rok le desetih dni za zahtevo omenjenega povračila, kot je navedeno v sporočilu za javnost organizacije.


Te zapestnice je mogoče napolniti z denarjem elektronsko ali neposredno na festivalskem območju, označenem kot »Recharge wristbands«, tj. edini način plačila, ki je dovoljen na festivalutako udeleženci niso smeli plačati pijače z gotovino ali kartico.

Ko pa se festival konča, »uporabnikom zaračunamo 1,5 evra za administrativne stroške ko zahteva vračilo denarja, naloženega na zapestnicah, ki ni bil porabljen, ugotavljanje a minimalni znesek 2 evra zahtevati povračilo.

Poleg tega imajo udeleženci dogodka le enega v desetih dneh za izterjavo preostalega zneska svojih zapestnic, rok je 20. julij do 23.59, “kar predstavlja očitno pogodbeno neravnovesje, saj bi v primeru, da uporabnik ne bi ukrepal v navedenih rokih, organizacija neupravičeno obogatela s prilastitvijo celotnega zneska storitve, ki je bila na koncu ni zagotovljeno” .

Zaradi vseh teh razlogov je Facua vložil pritožbo pri Generalni direktorat za trgovino in potrošnjo občine Madrid v katerem morate poklicati Mad Cool Festival SL, da potrošnikom samodejno povrne denar, ki je v njihovih “brezgotovinskih” zapestnicah, ne glede na znesek, ki ga imajo.

Na enak način ima regionalna oblast obveznost, da začne datoteko, prek katere možna kršitev ki jih je družba morda storila v zvezi s tem in naloži kazen, če se dokaže kršitev zakona.

Kaj pravi zakon?

Potrošniška organizacija je spomnila, da člen 50 zakona št. 11/1998 z dne 9. julija o varstvu potrošnikov v skupnosti Madrid v 5. razdelku navaja, da “predstavljajo kršitve v smislu tehničnih, komercialnih in zagotavljanja storitev, saj tako kot v pogojih ali tehnikah za prodajo in dobavo blaga ali storitev, opravljanje poslov, pri katerih potrošniku neupravičeno nalaga pogoje, doplačila ali nerazumne pristojbinenezaželenih dodatnih ugodnosti ali minimalnih zneskov, kot tudi nesprejemanje zakonsko sprejetih ali ponujenih plačilnih sredstev«.

Prav tako ta člen v 8. členu določa, da se šteje za kršitev » vključitev žaljivih klavzul splošnih pogojev in oglaševalske ponudbe ter izvajanje ravnanj, s katerimi se potrošniki niso izrecno strinjali in so po veljavni zakonodaji zloraba in kršijo njihove pravice“.

Podobno in v zvezi z obdobjem le 10 dni za zahtevo po vračilu velja člen 82.1 kraljevega zakonodajnega odloka 1/2007 z dne 16. novembra, ki potrjuje prečiščeno besedilo splošnega zakona za obrambo potrošnikov in uporabnikov ter drugih dopolnilnih zakoni (LGDCU), navaja, da se »vse klavzule štejejo za zlorabe ti dogovori niso bili individualno dogovorjeni in vse take prakse, s katerimi ni bilo izrecnega soglasja, v nasprotju z zahtevami dobre vere, bodo povzročile škodo potrošniku in uporabniku znatno neravnovesje pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz pogodbe«.

Leave a Comment

Your email address will not be published.