Telefónica raste na Ibexu, potem ko je junija poročala o dobičku v višini 1,026 milijona

Telefónica raste na Ibexu, potem ko je junija poročala o dobičku v višini 1,026 milijona

Delnice Telefónice so začele sejo zvišati za več kot 2 %, čeprav so do sredine dopoldneva padle na povišanje za 1,20% in 4,45 evra. Telefónica je v prvem polletju fakturirala 22.402 milijona evrov, vključno s 50 % Virgin Media O2, kar je 4,2 % več kot v enakem obdobju lani zaradi pospeševanja v drugem četrtletju, glede na računovodske izkaze, predstavljene ta petek nacionalni komisiji za trg vrednostnih papirjev. (CNMV),

Čisti dobiček v višini 1.026 milijonov evrov je nižji za 88,1 % glede na prejšnje leto, čeprav ni primerljivo, zaradi odsotnosti izjemnih dogodkov, kot je prodaja stolpov podjetju American Tower ali združitev Združenega kraljestva z Liberty Global v družbo Virgin Media O2.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (Oibda) je znašal 7.465 milijonov evrov in se je organsko povečal za 2,7 %, tudi zaradi boljšega poslovanja v drugem četrtletju, ko se je ta vrednost povečala za 3,4 %.

Kot rezultat teh rezultatov je podjetje potrdilo zgornjo mejo svojih smernic, ki določajo rast prihodkov in Oibda v zgornjih nižjih enomestnih številkah, prav tako pa je potrdilo razdelitev denarne dividende v višini 0,30 €.

“Prihodki in OIBDA so v drugem četrtletju pospešili medletno rast, tako v poročanem kot v organskem smislu, kar dokazuje našo sposobnost proaktivnega obvladovanja trenutnih makroekonomskih izzivov,” je dejal predsednik Telefónice José María Álvarez-Pallete.

Poslovanje v Španiji

Telefónica Spain je v letu do junija fakturirala 6.164 milijonov evrov, kar je 1,1 % več kot v prvi polovici lanskega leta po pospešitvi v drugem četrtletju zaradi prodaje terminalov, tehnoloških storitev in vrnitve na običajne ravni gostovanja.

Družba je v drugem četrtletju, ki ga je v zadnjem obdobju zaznamovala uvedba novih cen MiMovistar, zabeležila 1,3-odstotno rast in fakturirala 3.085 milijonov evrov.

Poslovni izid družbe (Oibda) je znašal 2.254 milijonov evrov, kar je 4,2 % manj kot v enakem obdobju lani, čeprav je družba zmanjšala padec v drugem četrtletju in presegla pričakovanja trga.

Leave a Comment

Your email address will not be published.